Vollsmose: En markant og resultatgivende integrationsindsats gjorde i sidste uge fodboldklubben B1909 til modtager af Kulturministeriets Idrætspris 2009 på 200.000 kroner.

Kulturminister Carina Christensen overrakte den store idrætspris til de stolte repræsentanter for B1909, som vandt prisen foran 11 øvrige kandidater. Overrækkelsen fandt sted ved en reception i Nationalmuseets festsal.

B1909 er langt mere end blot en fodboldklub. B1909 ligger i hjertet af Vollsmose og har i mere end et årti haft succes med at svare på de sociale og kulturelle udfordringer, der ligger i at høre hjemme i byens mest udsatte boligområde.

B1909 er en af idrætsforeningerne i Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) flerårige projekt Get2sport, som - gennem idræt - har fokus på at støtte og integrere vanskeligt stillede børn og unge. Get2sport blev etableret i 2005, og består af 12 lokale projekter i de såkaldte ghettoer i Danmark. Succesen og filosofien i Get2sport hviler i høj grad på det pioneerarbejde, B1909 har udført i Vollsmose.

-B1909 har med denne store idrætspris fået en fortjent anerkendelse for sit store, frivillige arbejde til gavn for Vollsmoses børn og unge. B1909 magter både at have succes på fodboldfronten og samtidig gøre idræt til et afgørende element for integrationen i området - med god støtte fra kommunen. B1909 er en vigtig del af DIF’s landsdækkende integrationsprojekt Get2sport, og vi er meget glade for, at regeringen for nylig har besluttet at støtte Get2sports aktiviteter økonomisk i yderligere fire år, siger DIF’s formand Niels Nygaard.

Tredobbelte ledere

B1909 har været dygtige til at udnytte, at Get2sport har en medarbejder ansat til at aflaste de frivillige og til at hjælpe med at fastholde og tiltrække ledere, trænere og medlemmer. Antallet af trænere og ledere er i løbet af ti år mere end tredoblet (fra 25 til 80 i dag), og halvdelen af trænerne har en anden etnisk baggrund end dansk. Klubben er desuden gået fra 11 ungdomshold i 1998 til 30 ungdomshold i dag og er repræsenteret i de øverste rækker.

B1909 er tovholder på en bred vifte af projekter til gavn for områdets beboere. Foreningen står i spidsen for et omfattende tværfagligt samarbejde med både folkeskoler, kommune og erhvervslivet. I samarbejde med en række folkeskoler arrangerer klubben fodboldskoler og lektiehjælp og har i samarbejde med Humlehaveskolen etableret pigefodbold under overskriften "Piger med slør."

Klubben deltager også i kriminalitetsforebyggende arbejde med kommunen, og de skaffer arbejde og lærepladser til klubbens nydanske medlemmer.

I Vollsmose er der omkring 10.000 borgere, hvor cirka 60 procent er uden tilknytning til arbejdsmarkedet og små 70 procent er af anden etnisk oprindelse end dansk. 40 procent er under 18 år og 31 procent af børnene er børn af enlige forsørgere.

Man kan se mere på www.get2sport.dk .