Første spadestik er taget.
Af Kurt Rasmussen

Skibhus: Højstrup Boligforening trodser finanskrisen og skyder et nyt projekt i gang ved Skibhusvej.

Med rådmand Anker Boye som spadefører, startede byggeriet af seniorbofællesskabet Skibhus Skovly planmæssigt den 1. december. Om cirka 12 måneder skal 16 treværelses boliger og et fælleshus stå klar.

Der har i planlægningsfasen været en del problemer med at overholde projektets såkaldte rammebeløb; de samlede omkostninger som i sidste ende bestemmer lejeprisen.

Direktør for Højstrup Boligforening Henning Kirk Christensen forklarer:

- Der er desværre sket det de seneste år, at byggepriserne er steget, og rammebeløbet ikke er blevet reguleret i takt med omkostningerne. Det er så også forklaringen på, at der stort set ikke er igangsat almennyttigt byggeri de sidste to år.

Gennem en ihærdig indsats lykkedes det dog at revidere projektet og nå til enighed med bygherren Hoffmann A/S således, at huslejeprisen kunne holdes på under 7.000 kroner pr måned.

- Det mest synlige er, at elevatoren røg sig en tur. Vi har været derhenne, hvor vi har været i tvivl, om det overhovedet kunne hænge sammen. Der skal jo også være en fornuftig kvalitet i projektet. Jeg er dog ked af, at der ikke blev råd til elevatorerne i det to-etagers byggeri, men det er en del af omkostningen for at kunne holde huslejeprisen nede, fortæller Henning Kirk Christensen.

Lejlighederne er tiltænkt enlige og par på den anden side af 60 uden hjemmeboende børn, og interessen har været stor.

Det er ikke kun udsigten til skov og mark, der lokker.

- Skibhuskvarteret er blevet særdeles attraktivt de seneste årtier. Tidligere var det ikke velhavende familier, der boede her, men de gamle bygninger har fået et gevaldigt løft, og nu er det blevet in at bo i området, fortæller Henning Kirk Christensen.

Der er også tænkt på miljøet i forbindelse med projektet. Gennem små kanaler skal regnvandet samles op i en mindre sø.

Anker Boye fortæller:

- I vores nye byggerier arbejder vi med, hvordan vi kan håndtere overfladevandet på en anderledes måde. I stedet for bevidstløst at komme det ned i kloakken, vil vi gerne sikre, at regnvandet bliver naturligt i de områder, det falder ved at opsamle det i søer og bassiner. Det vil aflaste kloak- og vandrensningssystemet og give en rekreativ værdi. Så den miljømæssige vinkel er på fremover i alt nyt byggeri.

Et lille minus ved projektet er dog beliggenheden. Som forholdene er nu, forefindes der ikke indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed, og en del af de kommende beboere vil være afhængige af offentlige transportmidler.

Dertil har Anker Boye følgende kommentar.

- Situationen lige nu er, at der desværre bliver færre busser i Odense. Fra 1. januar kommer der besparelser på seks millioner, og der er flere besparelser på vej. Men jeg kæmper stadigvæk for at undgå nedskæringer i busdriften.